loader
fot. 4

Niepodważalnym uzasadnieniem konieczności powtórzenia leczenia endodontycznego są istniejące dolegliwości bólowe zęba uprzednio leczonego, czy obecność przejaśnienia w obrębie tkanek okołowierzchołkowych na zdjęciu rentgenowskim.

W wielu wypadkach o konieczności powtórzenia leczenia decyduje stwierdzona radiologicznie nieodpowiednia jakość wypełnienia w kanale. W części zaś – obecność nieszczelnej odbudowy czy wypełnienia w leczonym zębie. Wypełnienie takie może być przyczyną mikroprzecieku bakteryjnego, a tym samym infekcji wewnątrz leczonego wcześniej zęba, również tego z pozornie prawidłowo wypełnionymi kanałami.

Opis przypadku

Pacjentka w wieku 42 lat zgłosiła się w celu leczenia zęba 21 i 22.
Oba zęby klinicznie nie dawały jakichkolwiek dolegliwości zarówno w badaniu podmiotowym, jak i przedmiotowym. W obu zębach istniały stare, nieszczelne wypełnienia kompozytowe, które wymagały wymiany.

Radiologicznie zarówno w zębie 21, jak i 21 stwierdzono wypełnienie jedynie w części kanałów, zaś dodatkowo w zębie 22 zacienienie sugerujące obecność złamanego narzędzia tkwiącego w świetle kanału. Brak było jakichkolwiek oznak stanu zapalnego w obrębie tkanek okołowierzchołkowych (fot. 1).
Na powtórzenie leczenia endodontycznego zdecydowano się ze względu na planowaną wymianę wypełnień i związane z tym otwarcie obu zębów, umożliwiające łatwy dostęp do kanałów korzeniowych.

Leczenie endodontyczne zęba 21 przebiegło w sposób rutynowy. Do usunięcia starego wypełnienia z kanału wykorzystane zostały narzędzia Protaper D1-D3 (Maillefer), zaś kanał korzeniowy opracowany został techniką hybrydową z wykorzystaniem narzędzi ręcznych (pilniki K) oraz maszynowych (Protaper Universal) (Maillefer).

W trakcie leczenia zęba 22 w kanale korzeniowym stwierdzono obecność nie jednego, a dwóch złamanych narzędzi: splecionych ze sobą fragmentów igieł Lentulo.

Tego typu narzędzia są często trudne do usunięcia ze względu na ich sprężynowanie, a jednocześnie podatność na pęknięcia podczas próby usuwania przy pomocy końcówek ultradźwiękowych.

W powyższym przypadku zastosowano zmodyfikowaną technikę usuwania.
Na początku stary uszczelniacz wokół złamanych fragmentów narzędzi usunięto pilnikami ręcznymi K. Pomocny okazał się tu płyn Hydrol (Septodont), ponieważ znakomicie rozpuszcza on uszczelniacze na bazie tlenku cynku z eugenolem, a taki był wcześniej użyty do wypełnienia kanału. Pozwoliło to uwolnić jeden z fragmentów igieł Lentulo na tyle, że delikatna aplikacja drgań z końcówki ultradźwiękowej (endochuck z zamontowanym pilnikiem K) pozwoliła na jego wydobycie.
Drugi fragment igły Lentulo tkwił głąbiej w świetle kanału. Jego specyficzna ruchomość wskazywała, że dowierzchołkowy koniec jest zaklinowany w krzywiźnie kanału. By zmniejszyć ryzyko pęknięcia narzędzia w czasie usuwania, zrezygnowano zupełnie z użycia ultradźwięków.
Złamane narzędzie usunięto przy pomocy tzw. techniki Rosenberga.

Technika ta polega na równoczesnym umieszczeniu wokół usuwanego narzędzia dwóch lub trzech pilników H ISO 08-15 i skręceniu ich tak, by oplotły złamany fragment. Następnie wszystkie pilniki H https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-prix/ chwyta się równocześnie kleszczykami hemostatycznymi, opiera się ich dzioby o brzeg korony leczonego, lub sąsiedniego zęba i wykorzystując dźwignię wyciąga całość z kanału (fot. 2, 3, 4).

Metoda ta pozwana na usunięcie narzędzi podatnych na złamanie, ćwieków srebrnych, jak również na usuwanie złamanych fragmentów zza krzywizny kanału.

Po uzyskaniu dostępu do całej długości kanału przeprowadzone zostało leczenie endodontyczne w sposób identyczny, jak w zębie 21.
Podczas całego leczenia endodontycznego w obu zębach stosowano wielokrotne płukanie kanałów korzeniowych 5, 25% podchlorynem sodu. Końcowe płukanie wykonano 40% kwasem cytrynowym, następnie 5, 25% podchlorynem sodu i alkoholem izopropylowym.

Długość roboczą określono przy endometru (Justy II), w obu zębach uzyskano całkowitą drożność kanałów (patencję).
Wypełnienie kanałów przeprowadzono z użyciem gutaperki i uszczelniacza AH Plus (Dentsply) metodą kondensacji pionowej, zaś wszystkie procedury wykonane były z wykorzystaniem mikroskopu endodontycznego i oczywiście w koferdamie (fot. 5).

Podsumowanie

Decyzja o powtórzeniu leczenia kanałowego jest efektem dokładnej analizy istniejących dolegliwości subiektywnych, o jakich informuje nas pacjent, jak i oceny stanu zęba zarówno pod kątem klinicznym, jak i radiologicznym. Algorytm podejmowania decyzji przedstawiony jest na rycinie 1, i jak łatwo zauważyć, najczęściej leczenie endodontyczne powinno być powtórzone.

W przedstawionym powyżej przypadku, pomimo braku jakichkolwiek dolegliwości i objawów stanu zapalnego tkanek okołowierzchołkowych leczenie endodontyczne powtórzono przed planowaną zmianą wypełnień kompozytowych, w trosce o zapewnienie pacjentowi kompleksowej opieki stomatologicznej i osiągnięcie viagra generique ou acheter przewidywalnych efektów leczenia.

W sytuacji jednak, gdy jakość wypełnień istniejących w zębach byłaby akceptowalna, leczenie endodontyczne mogłoby być odroczone, zaś zaleconym postępowaniem byłaby tylko obserwacja i okresowa kontrola radiologiczna.

Powtórne leczenie kanałowe z usunięciem złamanych narzędzi – pobierz artykuł w formacie PDF.


Umów się na wizytę

Adres

GABINET "DENTAL EXPERT"
ul Rozbrat 22
00-447 Warszawa

Kontakt

Tomasz Fałkowski
Rejestracja: 786 221 022

Inteligo: 50 1020 5558 1111 1430 1140 0070

Wizyty

Proszę o kontakt telefoniczny, sms lub email w celu umówienia wizyty.

Napisz do mnie !

Imię i nazwisko *

Adres email *

Treść wiadomości