loader
Stomatologiczne niuanse

Kompozycja górnych zębów ma decydujące znaczenie dla wrażenia, jakie wywiera na nas czyjś uśmiech.

Czasami niewielkie mankamenty pozornie zadbanych zębów składają się na końcowy niezbyt dobry i mało estetyczny efekt (fot. 1).

Zastosowanie kilku prostych i bardzo często łatwych do uzyskania reguł potrafi zdecydowanie podnieść walory estetyczne zębów oraz sprawić, że uśmiech może stać się jeszcze piękniejszy.

W uśmiechu – w naszym przypadku będziemy analizować i poprawiać estetykę uśmiechu kobiecego – zawsze wskazane przestrzeganie kilku zasad:

1. PRAWIDŁOWE PROPORCJE WIELKOŚCI ZĘBÓW

Przyśrodkowe siekacze powinny być zawsze bardzo symetryczne i dominujące w całym uśmiechu. To na nich powinna się skupiać uwaga obserwatora.
U naszej pacjentki pierwotnie jedynki tylko nieznacznie różniły się wielkością od dwójek. W jaki sposób sprawić, by były bardziej wyeksponowane przy niezmienionych rzeczywistych wymiarach i przy zastosowaniu metod minimalnie inwazyjnych?

Najprościej jest wykorzystać optyczną iluzję i fakt, że nasze oko rejestruje nie pełny wymiar zęba, a jedynie tę część, która odbija ku nam światło.
Skorygowaliśmy więc lekko kompozytem kształt jedynek tak, by większa część zęba była skierowana płasko do przodu i odbijała ku nam światło, a dużo mniejsza część kierowała je w bok. Poprawiło to proporcje tych zębów (idealna proporcja szerokości do długości to 75-80%) (fot. 2). Pomimo praktycznie niezmienionej wielkości zęba (pierwotny kształt zaznaczony kolorem czerwonym) zwiększyliśmy powierzchnię odbijającą światło (kolor czarny) w stosunku do pierwotnej wielkości tej powierzchni (kolor niebieski). W efekcie uzyskaliśmy optyczne powiększenie korony zęba i znaczącą przewagę nad dwójkami.

Efekt ten dodatkowo pogłębiony został zmianą kształtu dwójek. Tu z kolei zmniejszyliśmy powierzchnię odbijającą światło, przez co zęby te stały się mniejsze w stosunku do jedynek.

2. HARMONIJNE NACHYLENIE OSI ZĘBÓW

Przed leczeniem osie zębów nie tworzyły jakiejkolwiek spójnej całości (fot. 3)
Estetyczny układ zębów uzyskujemy wówczas, gdy prawa i lewa strona są swoim lustrzanym odbiciem, zaś osie zębów harmonijnie wzrastają od siekacza przyśrodkowego po kły. Niewielkie rozbieżności osi obu dwójek nie zaburzają ogólnej kompozycji i nadają jej pewne cechy indywidualności. Decydująca jest zgodność i symetria osi jedynek oraz kłów.

W naszym przypadku zmianę osi zębów uzyskaliśmy poprzez wykonanie enameloplastyki w wybranych częściach koron zębów oraz wybiórcze uzupełnienie kształtu zębów kompozytem. Poprawę osi umożliwiło też zlikwidowanie nawisów wypełnień w obszarach stycznych. Przejściowym negatywnym tego następstwem jest powstanie pustych, czarnych trójkątów w miejscach, gdzie nawisający kompozyt uciskał dziąsło w przestrzeniach międzyzębowych. Jednak odciążenie dziąsła poprawia jego kondycję i w ciągu kliku tygodni puste przestrzenie są nim ponownie wypełniane (fot. 4).

3. HARMONIJNY UKŁAD KĄTÓW MIĘDZYSIECZNYCH ORAZ PUNKTÓW STYCZNYCH

Nasze oko nie rejestruje bezpośrednio chaotycznego położenia zębów. Natomiast błyskawicznie dostrzega brak harmonii na granicy pomiędzy jasnymi zębami a ciemnym wnętrzem jamy ustnej, a więc nierówności brzegów siecznych oraz kątów utworzonych na granicach sąsiednich zębów (fot. 5).
Kanony estetyczne sugerują, że kąty te powinny wzrastać od jedynek ku kłom. Najmniejszy, najbardziej ostry powinien być kąt pomiędzy jedynkami. Większe powinny być kąty pomiędzy jedynkami i dwójkami, zaś największe – na granicy dwójek i kłów (fot. 6).

Odpowiednia wielkość kątów międzysiecznych jest skorelowana z położeniem punktów stycznych. Powinny one unosić się poczynając od jedynek w stronę kłów (fot. 7).

4. POŁOŻENIE ZĘBÓW

Spójna koncepcja uśmiechu wymaga, żeby dwójki nie dominowały nad jedynkami. Powinny być zauważalnie mniejsze oraz położone wewnątrz strefy, która z jednej strony jest ograniczona przez linię łączącą brzegi sieczne i guzki sieczne kłów, zaś z drugiej strony – przez linię łączącą przyszyjkowe części tych samych zębów (fot. 8).

Ten ostatni element był już w analizowanym przez nas przypadku bez zarzutu i nie wymagał zmian.
Pozostałe aspekty odpowiedzialne za tworzenie estetycznego uśmiechu udało się uzyskać w sposób minimalnie inwazyjny – korygując istniejące wypełnienia, bardzo wybiórczo uzupełniając korony zębów kompozytem oraz delikatnie polerując szkliwo w nielicznych punktach, tak by poprzez optyczną iluzję stworzyć lekką, estetyczną i spójną całość (fot. 9-11).


Umów się na wizytę

Adres

GABINET "DENTAL EXPERT"
ul Rozbrat 22
00-447 Warszawa

Kontakt

Tomasz Fałkowski
Rejestracja: 786 221 022

Inteligo: 50 1020 5558 1111 1430 1140 0070

Wizyty

Proszę o kontakt telefoniczny, sms lub email w celu umówienia wizyty.

Napisz do mnie !

Imię i nazwisko *

Adres email *

Treść wiadomości